Operational excellence

‘Operational excellence’ is niet meer – of minder – dan een zo goed mogelijke uitvoering en aansturing van de dagelijkse activiteiten. Het wegnemen van knelpunten en verloren tijd in de werkprocessen, het sturen op doelstellingen, ontwikkelen en interpreteren van indicatoren en effectieve aansturing en besluitvorming zijn daarbij essentieel.

Of het nu gaat om kosten besparen, een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening of de implementatie van nieuw beleid of wetgeving in werkprocessen op de werkvloer. Bestaande patronen worden doorbroken en nieuwe doelen worden bepaald. Een verandering vormgeven is een lastig proces.

Als ervaren expert op het gebied van operational excellence help ik met het formuleren van doelen en het uitvoeren van de stappen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Samen met leidinggevenden en het team wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld en getest. Bovendien wordt een effectieve besturingsmethodiek opgezet die op alle niveaus het gewenste inzicht geeft in de prestaties van de organisatie, zodat doelgericht kan worden gestuurd en gerapporteerd.

Advertenties